Oversikt

Ark4
Ark1


Ark 1: Ark4

Årsregnskap Norsk Amigaforening 2008 Årsregnskap Norsk Amigaforening 2010-2020

Dato/år


2010
kontobilag ut inn

Saldo pr 01.01.20108547,07

04.01.2010 Nettgiro til Tommy Strand
«1-2010 2600,00


06.01.2010 Norsk Tipping
«1-2010
551,45

27.01.2010 Nettgiro til Tommy Strand – 10% av sponsorinntekt
«1-2010 100,00
Gyda 1000 kr
31.01.2010 Bankgebyr
«1-2010 8,00


12.02.2010 Reklame Radio Reboot
«2-2010 500,00


12.02.2010 Frimerker AG
«2-2010 960,00


13.02.2010 Trykking og pakking av Amigaguiden
«2-2010 2100,00


22.02.2010 Nettgiro til Tommy Strand – 10% av sponsorinntekt
«2-2010 250,00
Rema 1000 1500 kr, YX Selfors 1000 kr
28.02.2010 Bankgebyr
«2-2010 16,00


19.03.2010 Reklame Radio Reboot
«3-2010 500,00


31.03.2010 Bankgebyr
«3-2010 4,00


13.04.2010 Redaktørarbeid
«4-2010 500,00


30.04.2010 Bankgebyr
«4-2010 4,00


25.05.2010 Brønnøysundregistrene
«5-2010 135,00


31.05.2010 Bankgebyr
«5-2010 1,50Ingen bevegelser på konto for juni og juli

31.08.2010 Sponsing Rema 1000 Ranenget
«6-2010 1500,00

02.09.2010 Norsk Tipping
«7-2010 614,80


Ingen bevegelser på konto for oktober

03.11.2010 Kjøring avis pluss telefoner Inge Per Strand
«8-2010 500,00

30.11.2010 Bankgebyr
«8-2010 4,00


31.12.2010 Renter
«9-2010
3,00


Sum

8182,50 11216,32


Balanse saldo pr. 31.12 2010

3033,82

2011

ut inn

Saldo pr 01.01.20113033,82

06.01.2011 Norsk Tipping
«1.-2011
466,80


Ingen bevegelser på konto for februar

13.03.2011 Brønnøysundregistrene
«2-2011 135,00


16.03.2011 Sponsing Bilalliansen a/s
«2-2011
1000,00

31.03.2011 Bankgebyr
«2-2011 2,00Ingen bevegelser på konto for april

03.05.2011 Norsk Tipping
«3-2011
550,85

04.05.2011 ProISP
«3-2011 231,83


03.05.2011 Nettgiro til Erlend Kristiansen
«3-2011 3500,00


31.05.2011 Bankgebyr
«3-2011 16,00Ingen bevegelser på konto for juni, juli og august

02.09.2011 Norsk Tipping
«4-2011
703,74

27.09.2011 Utbetaling for artikler Michael Heltne
#4-2011 1000,00


30.09.2011 Bankgebyr
#4-2011 4,00


27.10.2011 ProISP
#5-2011 136,25


31.10.2011 Bankgebyr
«5-2011 2,00


Ingen bevegelser på konto for november

31.12.2011

«6-2011
2,00


Sum

5027,08 5757,21


Balanse saldo pr. 31.12 2011

730,13

2012

ut inn

Saldo pr 01.01.2012


730,13

04.01.2012 ProISP
«1-2012 236,25


04.01.2012 ProISP «1-2012 286,25


04.01.2012 Norsk Tipping
«1-2012
940,65

31.01.2012 Bankgebyr
«1-2012 4,00


14.03.2012 Brønnøysundregistrene
«2-2012 135,00


31.03.2012 Bankgebyr
«2-2012 2,00

Ingen bevegelser på konto for april

03.05.2012 Norsk Tipping
«3-2012
838,71

Ingen bevegelser på konto for juni, juli og august

05.09.2012 Norsk Tipping
«4-2012
1225,55

24.10.2012 ProISP
«5-2012 135,25


25.10.2012 ProISP
«5-2012 1,00


31.10.2012 Bankgebyr
«5-2012 4,00


27.11.2012 Nettgiro til Tommy Strand reklamesalg
«6-2012 300,00


30.11.2012 Bankgebyr
«6-2012 4,00


19.12.2012 ProISP
«7-2012 236,25


23.12.2012 ProISP
«7-2012 286,25


31.12.2012 Renter
«7-2012 2,00Sum kr:

1632,25 3735,04


Balanse saldo pr. 31.12 2012

2102,79


2013


ut inn

Saldo pr 01.01.20132102,79

03.01.2013 Norsk Tipping
«1-2013
1622,10

Ingen bevegelser på konto for februar

15.03.2013 Brønnøysundregistrene
«2-2013 135,00


31.03.2013 Bankgebyr
«2-2013 2,00


28.04.2013 ProISP
«3-2013 209,64


30.04.2013 Nettgiro fra Tommy Strand
«3-2013
500,00

30.04.2013 Bankgebyr
«3-2013 4,00


03.05.2013 Norsk Tipping
«4-2013
1943,81

08.05.2013 Distribusjon og trykking av AG
«4-2013 5800,00


31.05.2013 Bankgebyr
«4-2013 4,00Ingen bevegelser på konto for juni

16.07.2013 Medlemsinnbetaling
«5-2013
290,00

30.07.2013 Sponsing Bilalliansen a/s
«5-2013
1000,00

15.08.2013 Medlemsinnbetaling + T-skjorte
«6-2013
540,00

03.09.2013 Norsk Tipping
«7-2013
789,88

12.09.2013 Frimerker og diverse AG
«7-2013 500,00


16.09.2013 Sponsing Rema 1000 Ranenget
«7-2013
1000,00

19.09.2013 Kjøp av frimerker AG
«7-2013 430,00


24.09.2013 Trykking og pakking av Amigaguiden 2013
«7-2013 940,00


30.09.2013 Bankgebyr
«7-2013 12,00


03.10.2013 Sponsing Bilalliansen a/s
«8-2013
1000,00

21.10.2013 Medlemsinnbetaling
«8-2013
290,00

24.10.2013 Utbetaling for artikler Michael Heltne
«8-2013 430,00


24.10.2013 ProISP
«8-2013 286,25

24.10.2013 Medlemsinnbetaling
«8-2013
290,00

31.10.2013 Bankgebyr
«8-2013 8,00


02.11.2013 Medlemsinnbetaling
«9-2013
290,00

31.12.2013 ProISP
«10-2013 236,25


31.12.2013 Bankgebyr
«10-2013 4,00


31.12.2013 Renter
«10-2013 2,00


Sum kr:

9001,14 11660,58


Balanse saldo pr. 31.12 2013


2659,44

2014


ut inn

Saldo pr 01.01.20142659,44

02.01.2014 ProISP
«1-2014 286,25


03.01.2014 Norsk Tipping
«1-2014
631,31

31.01.2014 Bankgebyr
«1-2014 2,00


18.02.2014 Brønnøysundregistrene
«2-2014 135,00


28.02.2014 Bankgebyr
«2-2014 2,00Ingen bevegelser på konto for mars og april

05.05.2014 Norsk Tipping
«3-2014
749,61

04.06.2014 ProISP
«4-2014 199,00


11.06.2014 ProISP
«4-2014 49,75


30.06.2014 Bankgebyr
«4-2014 4,00Ingen bevegelser på konto for juli og august

03.09.2014 Norsk Tipping
«5-2014 1264,35

09.10.2014 Betaling artikler AG
«6-2014 434,00


21.10.2014 Betaling artikkel AG
«6-2014 210,00


31.10.2014 Bankgebyr
«6-2014 8,00


03.11.2014 ProISP
«7-2014 286,25


30.11.2014 Bankgebyr
«7-2014 2,00


17.12.2014 Trykking Amigaguiden
«8-2014 845,07


29.12.2014 ProISP
«8-2014 236,25


31.12.2014 Renter
«8-2014 3,00

31.12.2014 Bankgebyr
«8-2014 8,00Sum kr:

2707,57 5307,71


Balanse saldo pr. 31.12 2014


2600,14

2015


ut inn

Saldo pr 01.01.20152600,14

05.01.2015 Norsk Tipping
«1-2015
1010,28

15.01.2015 Medlemsskap x 4 engelsk utgave, fra Tommy Strand
«1-2015
1320,00

15.01.2015 Kopiering Amigaguiden RTD, 2 av hver
«1-2015 1253,75


24.01.2015 Pakking og påskrift 11 x blader, frimerker
«1-2015 360,00


31.01.2015 Bankgebyr
«1-2015 8,00


15.02.2015 Trykking Amigaguiden gratisutgave
«2-2015 720,00

15.02.2015 Frimerker AG gratisutgave
«2-2015 600,00

24.02.2015 Brønnøysundregistrene
«2-2015 136,00

28.02.2015 Bankgebyr
«2-2015 10,00


27.02.2015 Frimerker og pakking AG x 3
«3-2015 108,00


06.03.2015 Medlemsinnbetaling
«3-2015 290,00

09.03.2015 Medlemsinnbetaling
«3-2015 290,00

16.03.2015 ProISP
«3-2015 210,00


31.03.2015 Bankgebyr
«3-2015 6,00


20.04.2015 Medlemsinnbetaling
«4-2015
290,00

21.04.2015 Medlemsinnbetaling
«4-2015
290,00

04.05.2015 Innbetaling fra Santander, feil innbetaling
«5-2015
220,00

05.05.2015 Norsk Tipping
«5-2015
1284,11

06.06.2015 Nettgiro til Tommy Strand, Santander feil innbetaling
«5-2015 220,00


07.05.2015 ProISP
«5-2015 248,75


15.05.2015 Nettgiro til Tommy Strand, tilbakebet. For utlegg og div. Arbeid
«5-2015 830,00


31.05.2015 Bankgebyr
«5-2015 10,00


08.06.2015 Kopiering fra Arctic & Exotic
«6-2015
120,00

12.07.2015 Distribusjon av aviser til Monika Strand
«7-2015 800,00


24.07.2015 Utlegg for NAF for kopimaskin (papir) Inge Per Strand
«7-2015 500,00


24.07.2015 Tilbakebetaling for utlegg for AG til Tommy Strand
«7-2015 500,00


31.07.2015 Bankgebyr
«7-2015 12,00


10.08.2015 Dekning for skriver for kasserer for bruk av NAF
«8-2015 606,91


11.08.2015 Diverse utgifter for NAF, Tommy Strand
«8-2015 500,00


31.08.2015 Bankgebyr
«8-2015 16,00


04.09.2015 Norsk Tipping
«9-2015
2718,12

08.09.2015 Lån Tommy Strand
«9-2015 700,00


24.09.2015 Lån Tommy Strand
«9-2015 1000,00


30.09.2015 Bankgebyr
«9-2015 23,00


Bankutskrift for oktober mangler

01.10.2015 Bilag viser utbetaling andel av kopimaskin til kasserer

500,00Ingen bevegelser på konto for november31.12.2015

«11-2015 2,00


Sum kr:

9880,41 10432,65


Balanse saldo pr. 31.12 2015


552,24

2016


ut inn
Saldo pr 01.01.2016552,24

05.01.2016 Norsk Tipping
«1-2016
3783,41

06.01.2016 Papir Nota Bene «1-2016 297,00


12.01.2016 Arbeid og trykking Amigaguiden
«1-2016 2500,00


18.01.2016 Betaling for kjøring og distribusjon avis
«1-2016 1020,00


29.01.2016 Lån Tommy Strand
«1-2016 500,00


31.01.2016 Bankgebyr
«1-2016 16,00


31.01.2016 Bankgebyr
«1-2016 20,00


31.01.2016 Bankgebyr
«1-2016 15,00Kontoutskrift for februar, mars og april mangler
Differanse

35,00
03.05.2016 Norsk Tipping
«3-2016
1062,65

09.05.2016 Lån Tommy Strand
«3-2016 500,00

31.05.2016 Bankgebyr
«3-2016 4,00


23.06.2016 Medlemsinnbetaling
«4-2016
280,00

24.06.2016 Medlemsinnbetaling
«4-2016
280,00

04.07.2016 Lån Tommy Strand
«5-2016 1000,00


08.07.2016 Medlemsinnbetaling
«5-2016
280,00

14.07.2016 Medlemsinnbetaling
«5-2016
280,00

31.07.2016 Bankgebyr
«5-2016 4,00Ingen bevegelser på konto for august6553,3
05.09.2016 Norsk Tipping
«6-2016
2669,68 5876
05.09.2016 Trykking Amigaguiden september 2016 utg 60
«6-2016 670,00 677,3
08.09.2016 Trykking avis + forarbeid + porto AG utg. 60
«6-2016 1238,00

29.09.2016 Porto
«6-2016 42,00


30.09.2016 Bankgebyr
«6-2016 12,00


30.09.2016 Kvittering fra bank
«6-2016 60,00Ingen bevegelser på konto for oktober og november

31.12.2016 Bankgebyr
«7-2016 1,00Sum

7899,00 9222,98


Balanse saldo pr. 31.12 2016


1323,98

2017


ut inn

Saldo pr 01.01.20171323,98

03.01.2017 Norsk Tipping
«1-2017
3138,58

Ingen bevegelser på konto for februar, mars, april

02.05.2017 Norsk Tipping
«2-2017
3349,89

09.05.2017 ProISP
«2-2017 311,25


31.05.2017 Bankgebyr
«2-2017 4,00


Bankutskrift for juni mangler


Differanse: ProISP etter bilag

136,25Bankgebyr

3,00


07.09.2017 Norsk Tipping
«4-0217
2862,29

29.09.2017 Medlemsinnbetaling fra PayPal
«4-0217
362,47


Ingen bevegelser på konto for oktober og november

15.12.2017 Utlegg porto, trykking 30 eks. AG, frakt mm.
«5-2017 2203,00


19.12.2017 Medlemsinnbetaling
«5-2017
280,00

31.12.2017 Kreditrenter
«5-2017
4,00

31.12.2017 Bankgebyr
«5-2017 4,00Sum kr:

2661,50 11321,21


Balanse saldo pr. 31.12 2017


8659,712018


ut inn

Saldo pr 01.01.20188659,71

05.01.2018 Norsk Tipping
«1-2018
3312,38

08.01.2018 Trykking av Amigaguiden/AmigaMAD
«1-2018 560,00


08.01.2018 Pakking 30 eks. AG 5 kr pr stk.
«1-2018 267,00


25.01.2018 Trykking Amigaguiden 1 eks + porto og pakking
«1-2018 109,00Ingen bevegelser på konto for februar, mars, april

03.05.2018 ProISP
«2-2018 311,25


03.05.2018 Norsk Tipping
«2-2018
5368,56

31.05.2018 Bankgebyr
«2-2018 2,00Ingen bevegelser på konto for juni, juli og august

04.09.2018 Norsk Tipping
«3-2018
7583,20


Ingen bevegelser på konto for oktober og november

31.12.2018

«4-2018 8,00


Sum kr:

1249,25 24931,85


Balanse saldo pr. 31.12 2018


23682,60

2019


ut inn

Saldo pr 01.01.201923682,60

02.01.2019 Trykking Amigaguiden
«1-2019 2120,00


04.01.2019 Norsk Tipping
«1-2019
3967,24

07.01.2019 Porto aviser og kjøring
«1-2019 700,00


22.01.2018 Restporto
«1-2019 60,00


31.01.2018 Bankgebyr
«1-2019 45,00Ingen bevegelser på konto for februar, mars, april

06.05.2019 Kontoregulering, oppsigelse av andre konti
«2-2019
1,90

06.05.2019 Kontoregulering, oppsigelse av andre konti
«2-2019
7,84
06.05.2019 ProISP
«2-2019 311,25

06.05.2019 Kontoregulering, ut til nettbank
«2-2019 0,95
08.05.2019 Norsk Tipping
«2-2019
4291,69
31.05.2019 Bankgebyr
«2-2019 2,00


Ingen bevegelser på konto for juni

25.07.2019 ProISP
«3-2019 136,25


31.07.2019 Bankgebyr
«3-2019 4,00Ingen bevegelser på konto for august

04.09.2019 Norsk Tipping
«4-2019
5471,48


Ingen bevegelser på konto for oktober og november

31.12.2019 Kreditrenter
#5-2019
15,00


Sum kr:

3379,45 37437,75


Balanse saldo pr. 31.12 2019


34058,30

2020


ut inn

Saldo pr 01.01.202034058,30

08.01.2020 Norsk Tipping
«1-2020
4626,23


Ingen bevegelser på konto for februar, mars, april

05.05.2020 ProISP
«2-2020 311,25


06.05.2020 Norsk Tipping
«2-2020
4909,10

31.05.2020 Bankgebyr
«2-2020 4,00


22.06.2020 ProISP
«3-2020 136,25


30.06.2020 Bankgebyr
«3-2020 4,00Ingen bevegelser på konto for juli og august

08.09.2020 Norsk Tipping
«4-2020
3803,68

23.11.2020 Redaktørarbeid 500 kr x 8 år til Tommy Strand
«5-2020 4000,00

23.11.2020 Regnskapsjobb til kasserer 11 år x 500 – 2010-2020
«5-2020 5500,00


30.11.2020 Gebyr
«5-2020 30,00


02.12.2021 Scanning av blader etter avtale
«6-2020 1624,00


31.12.2021 Scanning av blader etter avtale
«6-2020 1211,00


31.12.2021 Kreditrenter
«6-2021
10,00

31.12.2021 Gebyr
«6-2021 30,00Sum

12850,50 47407,31


Balanse saldo pr. 31.12 2020

34556,81
Ark 2: Ark1

Årsregnskap Norsk Amiigaforenigb2008